MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI CHẠY XĂNG

MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI CHẠY XĂNG

 Máy phát điện Hyundai là máy phát điện thương hiệu Hàn Quốc, hiện trên thị trường Việt Nam dòng máy phát điện Hyundai chạy xăng có nguồn gốc xuất xứ tại Trung Quốc.

 

 

 

DANH SÁCH MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI

 

  

MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI MÁY CHẠY XĂNG

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA ET12000

 

Máy Phát Điện Hyundai HY1000Si

 

 

Máy Phát Điện Hyundai HY1000Si

·        Công suất liên tục: 0.9 KW

·        Công suất tối đa : 1.0 KW

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 2.7 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 0.65 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy:  vỏ siêu chống ồn, giật nổ

·        Trọng lượng: 15 kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA ET12000

 

Máy Phát Điện Hyundai HY2000Si(SEi)

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY2000Si(SEi)

·        Công suất liên tục: 2.0 KW

·        Công suất tối đa : 2.2 KW

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 4.5 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.0 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: siêu chống ồn, giật nổ

·        Trọng lượng: 27 kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA ET12000

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3000Si(SEi)

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3000Si(SEi)

·        Công suất liên tục: 2.6 Kva

·        Công suất tối đa: 2.8 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 4.5 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.5 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: vỏ siêu chống ồn, giật nổ

·        Trọng lượng: 28.5 kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HONDA ET12000

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3600Si(SEi)

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3600Si(SEi)

·        Công suất liên tục: 3.2 Kva

·        Công suất tối đa: 3.4 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 13 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 2.0 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: vỏ siêu chống ồn, giật nổ

·        Trọng lượng: 55 kg

 

 

 

MÁY PHÁT ĐIỆN HYUNDAI HY1200L

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY1200L

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY1200L

·        Công suất liên tục: 0.9 Kva

·        Công suất tối đa: 1.0 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 4.8 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 0.56 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ

·        Trọng lượng: 28 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY2200F

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY2200F

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY2200F

·        Công suất liên tục: 2.0 Kva

·        Công suất tối đa: 2.2Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 15 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.0 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ

·        Trọng lượng: 40 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY2500L

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY2500L

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY2500L

·        Công suất liên tục: 2.0 Kva

·        Công suất tối đa: 2.2 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 13 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.1 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ

·        Trọng lượng: 42 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY3000F

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3000F

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3000F

·        Công suất liên tục: 2.5 Kva

·        Công suất tối đa: 2.8 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 15 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.3 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ

·        Trọng lượng: 41 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY3000F

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3100L

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3100L

·        Công suất liên tục: 2.5 Kva

·        Công suất tối đa: 2.8 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 13 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.3 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ

·        Trọng lượng: 43 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY3000LE

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3100LE

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY3100LE

·        Công suất liên tục: 2.5 Kva

·        Công suất tối đa: 2.8 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 13L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 1.3 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, đề nổ

·        Trọng lượng: 43 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY3000F

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY6000L(LE)

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY6000L(LE)

·        Công suất liên tục: 4.0 Kva

·        Công suất tối đa: 4.4 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 25 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 2.1 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ, đề nổ

·        Trọng lượng: 83 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY6800FE

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY6800FE

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY6800FE

·        Công suất liên tục: 5.0 Kva

·        Công suất tối đa: 5.5 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 12 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 2.5 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, đề nổ

·        Trọng lượng: 69 kg

 

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY7000L

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY7000L(LE)

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY7000L(LE)

·        Công suất liên tục: 5.0 Kva

·        Công suất tối đa: 5.5 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 22 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 2.68 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, giật nổ, đề nổ

·        Trọng lượng: 92 /98 kg

 

 

 

may phat dien hyundai hy9000le

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY9000LE

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY9000LE

·        Công suất liên tục: 6.0 Kva

·        Công suất tối đa: 6.6 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 25 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 3.0 L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, đề nổ

·        Trọng lượng: 86 kg

 

 

Máy Phát Điện Hyundai  HY12000LE

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY12000LE

 

 

Máy Phát Điện Hyundai

HY12000LE

·        Công suất liên tục: 8.5 Kva

·        Công suất tối đa: 9.5 Kva

·        Nhiên liệu: chạy xăng

·        Dung tích bình nhiên liệu: 25 L

·        Tiêu hao nhiên liệu: 4.3L/h

·        Điện áp đầu ra: 230V/50Hz

·        Dạng máy: máy trần, đề nổ

·        Trọng lượng: 170 kg

 

 

 

 

Bookmark and Share

In

   Máy phát điện, may phat dien, may phat dien cong nghiep, máy phát điện gia đình, may phat dien honda, may phat dien elemax, máy phát điện iveco, may phat dien cummins, may phat dien Hyundai, may phat dien mitsubishi, may phat dien denyo.